VES sp. z o.o.

ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa
NIP: 879-264-36-79    ves@ves.pl

Iwona Czarnata - Dyrektor Zarządzający
609-489-155    iwona.czarnata@ves.pl

Dominika Borawska - Dyrektor ds. produkcji eventów
510-103-713    dominika.borawska@ves.pl

Anna Borawska - Kierownik Projektów
791-198-517    anna.borawska@ves.pl

Daniel Maniecki - Kierownik Projektów
609-489-124    daniel.maniecki@ves.pl

siedziba: Warszawa; ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373184; NIP 8792643679; REGON 340841265, o kapitale zakładowym w wysokości: 4 800 000,00 zł