Młody Muzyk 5 (2).jpg Młody Muzyk 2.png Młody Muzyk 3.png Młody Muzyk 4.png Młody muzyk 1.png

Młody Muzyk Roku - Finał

Na zlecenie organizatora VES dostarczył:

Multimedia:
Projektory Christie Boxer 4K30
systemy realizacji media server disguise 4x4pro;

 

Miejsce:

Warszawa, Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych nr. 1, 08.11.2020.

Produkcja:

TVP S.A.  

Produkcja VES:

Producent techniczny: Daniel Maniecki
daniel.maniecki@ves.pl; Dominika
Borawska dominika.borawska@ves.pl
Koordynacja: Arkadiusz Stańczyk
Kierownik ekipy technicznej:
Krzysztof „Orzech” Leszczyński

Realizacja VES:

Multimedia: Łukasz „Melina” Meliński