Pomoc z Instytutu Muzyki i Tańca

Pomoc z Instytutu Muzyki i Tańca

W dniu 2020.12.11 spółka VES otrzymała wsparcie w kwocie 453 356 PLN z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach umowy NR 492/FWK/IMIT/2020 dotyczącej programu wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.