002.png 01.png

Regulatory napiecia

Elektronika ukryta we wnętrzu regulatora stopniuje napięcie wyjściowe, podawane do odbiornika elektrycznego. Zwykły wyłącznik działa tylko w dwóch pozycjach: 0 - wyłączony - brak napięcia - odbiornik nie działa; 100% - napięcie maksymalne - odbiornik jest włączony. Dzięki regulatorom można uzyskać wartości pośrednie od 0 do 230V.

Dimmer płynnie reguluje jasność lamp żarowych do poziomu, jaki jest wymagany podczas realizacji danego eventu. Regulatory mają swoje charakterystyki sterowania poszczególnymi kanałami. W niektórych z nich można je zmieniać za pomocą wbudowanego menu. Każdy regulator jest wyposażony w określoną ilość kanałów, które kontroluje. Są dimmery jednokanałowe, sześciokanałowe, dwunastokanałowe. Reszta zależy do konfiguracji poszczególnych regulatorów zamawianych u dystrybutorów. Wartość podana na dimmerze w Amperach określa obciążenie (moc maksymalną), jakie można przypisać do danego kanału. Przekroczenie tej wartości może spowodować wyłączenie regulatora - przekroczenie dopuszczalnego obciążenia.

Do dimmera mogą być podłączone tylko odbiorniki przystosowane do pracy z danym regulatorem. Inaczej urządzenie może ulec uszkodzeniu. W dimmerach poziom jasności światła można kontrolować manualnie, za pomocą potencjometrów lub innych rozwiązań. Najczęściej jednak dimmery kontroluje się za pomocą konsolet oświetleniowych, szczególnie podczas realizacji imprez, na których zastosowana została duża ilość regulatorów.

W naszej ofercie znajdują się regulatory napięcia firm: Avolites, Strand Lighting, Pulsar, RVE.